For information in English please visit the company info page

Over Smits Haltna

Smits Haltna

Smits Haltna is een Nederlandse ICT-onderneming, die zich primair richt op:

  • software testing
  • software development
  • ICT projectmanagement
Opdrachten worden zowel tegen vaste prijs als op nacalculatie uitgevoerd. Voor een lijst van klanten verwijzen wij u naar het portfolio

Kamer van Koophandel: 515.49.530 Oprichting: 2011

Voor meer informatie stuurt u een bericht aan info@smits-haltna.nl.

 English

Smits Haltna is a Dutch ICT company with a primary focus on:

  • software testing
  • software development
  • ICT project management
Both time hire and fixed price services are offered. For a selection of customers please visit the portfolio page

Chamber of Commerce: 515.49.530 Founded: 2011

For more information please send a message to info@smits-haltna.nl.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag, via info@smits-haltna.nl.

Terms & conditions are available upon request. Please send a message to info@smits-haltna.nl.

Over deze website

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met grote zorg gecontroleerd. Smits Haltna kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect, ontstaan als gevolg van het raadplegen van deze website. --- Informatie op deze website mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.

All information on this site has been thoroughly checked. However, Smits Haltna does not take any responsibility for any damage or loss, be it direct or indirect, as a result of information on this site. --- Information on this site may be copied if the source is acknowledged.